درباره ما

موسسه زبان سرا در سال 1380 فعالیت حرفه ای خود را در اسلامشهر آغاز نمود و بدون شک پیشرو ترین مرکز آموزش زبان در اسلامشهر بوده و نزدیک به 40 هزار زبان آموز در این دو دهه در این مرکز آموزش دیده اند. در حال حاضر با دوشعبه بزرگ این مرکز در حال فعالیت می باشد.

 


موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا اسلامشهر

شبکه های اجتماعی